PROGRAM PENJANA KPT-CAP : KEUSAHAWANAN FERTIGASI

Kolej Uniti Port Dickson telah dipilih dan diberi kepercayaan untuk melaksanakan Program PENJANA KPT-CAP yang merupakan inisiatif kerajaan dalam menangani cabaran kebolehpasaran graduandan mengurangkan pengangguran akibat wabak Covid-19.

PROGRAM PENJANA KPT-CAP : KEUSAHAWANAN FERTIGASI

Kolej Uniti Port Dickson telah dipilih dan diberi kepercayaan untuk melaksanakan Program PENJANA KPT-CAP yang merupakan inisiatif kerajaan dalam menangani cabaran kebolehpasaran graduan dan mengurangkan pengangguran akibat wabak Covid-19.

 

Peseta akan diajar secara menyeluruh mengenai sistem fertigasi bermula dengan semaian benih, penyediaan tapak tanaman sehinggalah kaedah memasarkan hasil tanaman.  Pembelajaran secara teori dan praktikal dijalankan untuk memastikan peserta memahami apa yang telah mereka pelajari di dalam kursus ini.

 

Kolej Uniti juga akan menjemput penceramah-penceramah yang mempunyai pengalaman yang luas di dalam bidang fertigasi ini agar peserta mendapat ilmu yang bermanfaat.

 

 

Sepanjang kursus, peserta akan diberikan penginapan yang selesa dan makan minum peserta akan disediakan oleh pihak resort. Kesemua ini ditaja oleh Kementerian Pengajan Tinggi.

Sekiranya anda berminat, sila isi boring permohonan pada pautan di bawah :